Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!
 
Obrázek slideru Obrázek horkovod

Vítejte na oficiálních
webových stránkách
CZT Valašské Meziříčí s.r.o.

Naším cílem je efektivní a výhodná distribuce tepla
do více než 5000 domácností ve Valašském Meziříčí

Úvodem

Společnost CZT Valašské Meziříčí s.r.o. působí od roku 2000. Věnuje se výhradně výrobě a distribuci tepelné energie ve městě Valašské Meziříčí. Trvale aktivně spolupracuje se svými odběrateli a díky této profesionální spolupráci je zajištěno plynulé a spolehlivé zásobování tepelnou energií.

Do budoucna je prioritou společnosti snižovat cenu tepelné energie a dlouhodobě ji udržovat na přijatelné cenové úrovni. Nová společenská smlouva zajišťuje městu Valašské Meziříčí plnou kontrolu všech procesů uvnitř společnosti tak, aby byly efektivní a transparentní. K tomu slouží inovované vnitřní směrnice společnosti a na rozdíl od minulosti i ustavená Dozorčí rada, která má pravomoci plné kontroly provozu a ekonomiky.

Společnost CZT Valašské Meziříčí s.r.o. si také definovala hlavní zásady, krédo, pro svoji činnost:

  • Jsme 100% městská společnost a sloužíme městu a jeho obyvatelům
  • Zákazník – Sloužíme našim zákazníkům, nasloucháme jim a snažíme se plnit jejich reálná přání
  • Samospráva - Děláme vše pro to, abychom byli samostatná, nezávislá a nemanipulovatelná společnost držící se etických zásad a zdravého „selského“ rozumu.
  • Vedení – vyžadujeme vlastní zodpovědnost všech našich pracovníků při plnění jednotlivých úkolů
  • Vedeme zásadně otevřenou komunikaci. Mezi sebou hovoříme otevřeně, s informacemi zacházíme odpovědně
  • Naše heslo zní: „Jeden není nic, tým je víc

Doufáme, že pozitivní změny uvnitř společnosti a naše cenová politika budou dobrou motivací pro odběratele i nadále zachovat společnosti svou přízeň a zůstat našimi spokojenými zákazníky.

Josef Gába – jednatel společnosti CZT Valašské Meziříčí s.r.o.