!

Aktuality

Cena tepelné energie 2021

S ohledem na skutečnost, že cena zemního plynu na burze od začátku roku 2021 stoupla o více jak 50%, reaguje na zvýšení ceny této komodity také náš dodavatel tepla - společnost DEZA a.s. výrazným zvýšením ceny tepla od data 1.7.2021. Z tohoto důvodu společnost CZT Valašské Meziříčí s.r.o. informuje své zákazníky, že cena tepla pro rok 2021 bude vyšší, než jsou stanoveny zálohy na teplo v roce 2021. Zálohy byly kalkulovány ve výši 470 Kč/GJ bez DPH, které je ve výši 10%. Roční vyúčtování za rok 2021 proběhne v lednu podle skutečně fakturovaných odběrů a konečných cen zemního plynu v roce 2021. Společnost CZT předpokládá konečnou průměrnou cenu tepla roku 2021 kolem ceny 500 Kč/GJ bez DPH. I při tomto zvýšení ceny tepla je naše cena jedna z nejnižších v České republice.

S ohledem na to, že společnost CZT chce i nadále dodávat teplo svým odběratelům za co nejlepší cenu, přijímá úsporná opatření i v ostatních nákladech společnosti tak, aby konečný nárůst ceny tepla v roce 2021 byl co nejnižší.

Přerušení dodávky tepla pro ohřev teplé vody dne 14.7.2021

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí s.r.o., že dne 14.7.2021 od 06:00 do 15:00 hodin dojde k přerušení dodávky teplé vody z důvodu netěsnosti na hlavní armatuře pro parovod CZT Valašské Meziříčí s.r.o. společnosti DEZA a.s.

Za vzniklé problémy se omlouváme.

 

Přerušení dodávky tepla pro ohřev teplé vody - odstávka 2021

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí, že termín přerušení dodávky teplé vody z důvodu realizace plánovaných ročních oprav na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o. bude ve dnech:

                                      1.8.2021 – 4.8.2021

Dodávka teplé vody bude přerušena v neděli 1. srpna 2021 od 20,00 hod. a obnovena ve středu 4. srpna 2021 do 18,00 hod.

Přerušení dodávky tepla pro ohřev teplé vody - odstávka 2020

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí, že termín přerušení dodávky teplé vody z důvodu realizace plánovaných ročních oprav na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o. bude ve dnech:

                                      26.7.2020 – 29.7.2020

Dodávka teplé vody bude přerušena v neděli 26. července 2020 od 20,00 hod. a obnovena ve středu 29. července 2020 do 18,00 hod.

 

Přerušení dodávky tepla pro ohřev teplé vody - odstávka 2019

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí, že termín přerušení dodávky teplé vody z důvodu realizace plánovaných ročních oprav na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o. bude ve dnech:

                                      28.7.2019 – 31.7.2019

Dodávka teplé vody bude přerušena v neděli 28. července 2019 od 20,00 hod. a obnovena ve středu 31. července 2019 do 18,00 hod.

 

Přerušení dodávky tepla pro ohřev teplé vody - odstávka 2018

 

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí, že termín přerušení dodávky teplé vody z důvodu realizace plánovaných ročních oprav na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o. bude ve dnech:

                                               5. - 8. srpna 2018

Dodávka teplé vody bude přerušena v neděli 5. srpna 2018 od 20,00 hod. a obnovena ve středu 8. srpna 2018 do 15,00 hod.

 

Přerušení dodávky tepla pro ohřev teplé vody - odstávka 2017

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí, že termín přerušení dodávky teplé vody z důvodu realizace plánovaných ročních oprav na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o. bude ve dnech:

                                               6. - 9. srpna 2017

Dodávka teplé vody bude přerušena v neděli 6. srpna 2017 od 20,00 hod. a obnovena ve středu 9. srpna 2017 do 15,00 hod.

 

Přerušení dodávky TE pro ohřev teplé vody

Oznamujeme všem odběratelům tepla z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí termín přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody z důvodu realizace plánovaných ročních oprav a revizí na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o., a to ve dnech:

 

                                        7. - 10. srpna 2016

 

Dodávka tepelné energie pro ohřev teplé vody bude přerušena v neděli 7. srpna od 20,00 hod. a obnovena ve středu

10. srpna do 18,00 hod.

 

 

 

Přerušení dodávek tepla a teplé vody 3.2.2016

Ve středu 3. února 2016 od 8 do 14 hodin bude přerušena dodávka tepla a teplé vody všem odběratelům ze soustavy CZT Valašské Meziříčí.

Důvodem je oprava netěsnosti na parovodu DN 500 mm ve správě společnosti DEZA, a.s.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody

Oznamujeme všem odběratelům tepelné energie z centrálního zdroje CZT Valašské Meziříčí termín přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody z důvodu plánovaných ročních oprav na energetických zařízeních DEZA a.s. a CZT Valašské Meziříčí s.r.o. ve dnech:

                                               9. - 12. srpna 2015

Dodávka tepelné energie bude přerušena v neděli 9. srpna od 20,00 hod. a obnovena ve středu 12. srpna do 18,00 hod.

 

 

Kupní smlouva o dodávce tepelné energie

Zveřejňujeme  kupní smlouvu o dodávce tepelné energie platnou od 1.10.2015

  • Kupní smlouvy jsou uzavřeny s účinností od 1. 10. 2015.
  • Kupní smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců
  • Ve smlouvě je uveden celkový příkon a předpokládané množství odebrané tepelné energie. Roční fakturace však respektuje skutečný odběr tepelné energie v GJ
  • Cena tepelné energie je konstruována jako jednosložková, tedy bez závazku platit tzv. základní cenu podle celkového příkonu OPS, jak tomu v minulosti bylo
  • Cena tepelné energie je jednotná. Od 1.1.2016 činí průměrná cena 495,-Kč/GJ bez DPH, více viz záložka CENY
  • Zálohy budou placeny jako dosud, tzn. na základě platebního kalendáře ve výši 1/12 předpokládaných ročních nákladů za tepelnou energii. Termín placení záloh je do 10. kalendářního dne na příslušný měsíc