Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Ceny tepelné energie

Tvorba ceny tepla / Ceny tepelné energie

Ceny tepelné energie za rok 2017

Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015, k cenám tepelné energie

Cenová lokalita - Valašské Meziříčí

1. Zásobování tepelnou energií - horkovod
Úroveň předání - domovní předávací stanice
Přehled výsledných cen tepelné energie za rok 2017 - horkovod
Rozdělení odběratelů TE Cena/GJ bez DPH Cena/GJ vč. DPH
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel 399.70 Kč 459.66 Kč
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel 390.35 Kč 448.90 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel 387.20 Kč 445.28 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel 377.80 Kč 434.47 Kč
Průměrná cena tepelné energie - horkovod 396.00 Kč 455.40 Kč
z této ceny náklady na palivo 281.49 Kč
2. Zásobování tepelnou energií - plynová kotelna (Charita Valašské Meziříčí)
Průměrná cena tepelné energie - plynová kotelna 400.00 Kč 460.00 Kč
z této ceny náklady na palivo 265.71 Kč
3. Zásobování tepelnou energií - plynová kotelna (MŠ J. K. Tyla - Vyhlídka)
Průměrná cena tepelné energie - plynová kotelna 400.00 Kč 460.00 Kč
z této ceny náklady na palivo 216.59 Kč

Valašské Meziříčí 25.1.2018