Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Ceny tepelné energie

Tvorba ceny tepla / Ceny tepelné energie

Ceny tepelné energie za rok 2020

Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 5/2018 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2013, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2015

Cenová lokalita - Valašské Meziříčí

1. Zásobování tepelnou energií - horkovod
Úroveň předání - domovní předávací stanice
Přehled výsledných cen tepelné energie za rok 2020 - horkovod
Rozdělení odběratelů tepelné energie Cena/GJ bez DPH Cena/GJ vč. DPH 10%
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel 434.28 Kč 477.71 Kč
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel 424.64 Kč 467.10 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel 414.72 Kč 456.19 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel 405.07 Kč 445.58 Kč
Průměrná cena tepelné energie - horkovod 430.00 Kč 473.00 Kč
2. Zásobování tepelnou energií - plynové kotelny
Průměrná cena tepelné energie - plynové kotelny 480.00 Kč 528.00 Kč

Valašské Meziříčí 25.1.2021