Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Profil společnosti

Společnost CZT Valašské Meziříčí s.r.o. vznikla v roce 2000 kdy postupně nahradila společnost Teplo Valašské Meziříčí spol. s r.o. zabývající se výrobou a distribucí tepla pro město Valašské Meziříčí.

Nevyhovující zastaralý parní systém byl nahrazen novým úsporným horkovodním rozvodem s minimalizací ztrát a provozem dispečinku, zajišťující efektivní provoz horkovodní soustavy. Již od 1.10.2000 začala společnost zásobovat teplem odběratele, kteří jsou na centrální zásobování napojeni. Jedná se hlavně o domácnosti, ale velkou část tvoří také podnikatelské subjekty.

V současné době dodáváme teplo 191 odběratelům do 199 odběrných míst. Délka horkovodu je více jak 17 kilometrů. Hlavním dodavatelem tepelné energie pro soustavu CZT je od roku 2000 společnost DEZA a.s.

Společnost podniká na základě

  • licence č. 320101547 ze dne 1.1.2002 udělené Energetickým regulačním úřadem, předmět podnikání - Rozvod tepelné energie
  • licence č. 311734322 ze dne 19.4.2017 udělené Energetickým regulačním úřadem, předmět podnikání – Výroba tepelné energie
  • koncesní listiny ze dne 4.6.2002 vydané živnostenským úřadem Městského úřadu Valašské Meziříčí, předmět podnikání – Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Společník společnosti