Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Odběratelé tepelné energie

Profil společnosti / Odběratelé tepelné energie / Výsledky hospodaření
191odběratelů
5600bytů
74odběr
domácností

V současné době dodáváme teplo 191 odběratelům do 199 odběrných míst.

Největší skupinu představují domácnosti. Teplo dodáváme cca 5600 bytovým jednotkám, což představuje cca 74 % celkového prodeje. Důležitou skupinu mezi odběrateli tvoří organizace Města. Nejvýznamnějšími jsou ST Servis (krytý bazén), základní školy, mateřské školy, kulturní zařízení, kino, Diakonie ČCE, Charita Valašské Meziříčí. Neméně významnou skupinu odběratelů tvoří podnikatelské subjekty.

Přestože od roku 2000 došlo k navýšení počtu odběratelů, snižuje se množství prodané tepelné energie (viz. graf). Tato změna je reakcí na nižší energetickou náročnost v důsledku provedených technických a stavebních úprav vytápěných objektů. Základním technickým opatřením byla montáž termostatických hlavic s měřením na radiátorech, dále výměna oken, zateplení obvodových zdí a střech. Těmito způsoby upravené objekty vykazují významné snížení spotřeby tepelné energie pro vytápění.

Prodeje tepla v jednotlivých letech

2023
143 588 GJ

2022
156 061 GJ

2021
185 714 GJ

2020
172 979 GJ

2019
172 086 GJ

2018
175 502 GJ

2017
194 589 GJ

2016
188 584 GJ

2015
180 900 GJ

2014
172 170 GJ

2013
209 662 GJ

2012
213 553 GJ

2011
218 419 GJ

2010
245 172 GJ

2009
229 229 GJ

2008
234 862 GJ

2007
233 487 GJ

2006
251 190 GJ

2005
267 602 GJ

2004
267 641 GJ

2003
288 516 GJ

2002
285 515 GJ

2001
289 300 GJ