Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Ceny tepelné energie

Tvorba ceny tepla / Ceny tepelné energie

Ceny tepelné energie na rok 2023 platné od 1.10.2023

Předběžně kalkulované ceny

Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 10/2022 ze dne 30.září 2022, k cenám tepelné energie

Cenová lokalita - Valašské Meziříčí

1. Zásobování tepelnou energií - horkovod
Úroveň předání - domovní předávací stanice
Rozdělení odběratelů TE Cena/GJ bez DPH Cena/GJ vč. DPH 10%
OPS vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel 522,00 Kč 574,20 Kč
OPS vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel 485,00 Kč 533,50 Kč
OPS vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel 494,00 Kč 543,40 Kč
OPS vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel 458,00 Kč 503,80 Kč
Předběžná průměrná cena tepelné energie - horkovod 510,00 Kč 561,00 Kč
2. Zásobování tepelnou energií - plynové kotelny
Cena/GJ bez DPH Cena/GJ vč. DPH 10%
Předběžná průměrná cena tepelné energie - plynové kotelny 985,00 Kč 1 083,50 Kč
Po ukončení kalendářního roku budou na základě skutečných nákladů a skutečného množství celkově prodané tepelné energie stanoveny výsledné ceny (průměrné za rok 2023), které jsou podkladem pro konečnou fakturaci.

Valašské Meziříčí 1.10.2023