Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Ceny tepelné energie

Tvorba ceny tepla / Ceny tepelné energie

Ceny tepelné energie na rok 2024 platné od 1.4.2024

Předběžně kalkulované ceny

Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, k cenám tepelné energie

Cenová lokalita - Valašské Meziříčí

1. Zásobování tepelnou energií - horkovod
Úroveň předání - domovní předávací stanice
Rozdělení odběratelů TE Cena/GJ bez DPH Cena/GJ vč. DPH 12%
OPS vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel 883,60 Kč 989,63 Kč
OPS vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel 862,50 Kč 966,00 Kč
OPS vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel 860,00 Kč 963,20 Kč
OPS vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel 838,50 Kč 939,12 Kč
Předběžná průměrná cena tepelné energie - horkovod 876,00 Kč 981,12 Kč
Po ukončení kalendářního roku budou na základě skutečných nákladů a skutečného množství celkově prodané tepelné energie stanoveny výsledné ceny (průměrné za rok 2024), které jsou podkladem pro konečnou fakturaci.

Valašské Meziříčí 16.4.2024