Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Ceny tepelné energie

Tvorba ceny tepla / Ceny tepelné energie

Ceny tepelné energie na rok 2016 (k 1.1.2016)

Předběžně kalkulované ceny

Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015, k cenám tepelné energie

Cenová lokalita – Valašské Meziříčí

1. Zásobování tepelnou energií - horkovod
Přehled předběžně kalkulovaných cen tepelné energie k 1.1.2016 - horkovod
Odběratelé tepelné energie Cena/GJ bez DPH Cena/GJ vč. DPH
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel 499.60 Kč 574.54 Kč
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel 488.20 Kč 561.43 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel 481.00 Kč 553.15 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel 469.60 Kč 540.04 Kč
Průměrná cena tepelné energie - horkovod 495.00 Kč 569.25 Kč
z této ceny náklady na palivo 373.25 Kč
2. Zásobování tepelnou energií - plynová kotelna (Charita Valašské Meziříčí)
Průměrná cena tepelné energie - plynová kotelna 500.00 Kč 575.00 Kč
z této ceny náklady na palivo 333.33 Kč
Po ukončení kalendářního roku bude na základě skutečných nákladů a skutečného množství celkově prodané tepelné energie stanovena výsledná cena, která je podkladem pro konečnou fakturaci.

Valašské Meziříčí 1.1.2016