Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Ceny tepelné energie

Tvorba ceny tepla / Ceny tepelné energie

Ceny tepelné energie na rok 2017 (k 1.1.2017)

Předběžně kalkulované ceny

Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015, k cenám tepelné energie

Cenová lokalita – Valašské Meziříčí

1. Zásobování tepelnou energií - horkovod
Úroveň předání - domovní předávací stanice
Přehled předběžně kalkulovaných cen tepelné energie k 1.1.2017 - horkovod
Rozdělení odběratelů TE Cena/GJ bez DPH Cena/GJ vč. DPH
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel 445.00 Kč 511.75 Kč
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel 434.00 Kč 499.10 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel 425.00 Kč 488.75 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel 414.00 Kč 476.10 Kč
Průměrná cena tepelné energie - horkovod 440.00 Kč 506.00 Kč
z této ceny náklady na palivo 324.48 Kč
2. Zásobování tepelnou energií - plynová kotelna (Charita Valašské Meziříčí)
Průměrná cena tepelné energie - plynová kotelna 400.00 Kč 460.00 Kč
z této ceny náklady na palivo 253.61 Kč
3. Zásobování tepelnou energií - plynová kotelna (MŠ J. K. Tyla - Vyhlídka)
Průměrná cena tepelné energie - plynová kotelna 400.00 Kč 460.00 Kč
z této ceny náklady na palivo 212.73 Kč
Po ukončení kalendářního roku budou na základě skutečných nákladů a skutečného množství celkově prodané tepelné energie stanoveny výsledné ceny, které jsou podkladem pro konečnou fakturaci.

Valašské Meziříčí 2.1.2017