Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Ceny tepelné energie

Tvorba ceny tepla / Ceny tepelné energie

Ceny tepelné energie na rok 2018 (k 1.1.2018)

Předběžně kalkulované ceny

Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015, k cenám tepelné energie

Cenová lokalita - Valašské Meziříčí

1. Zásobování tepelnou energií - horkovod
Úroveň předání - domovní předávací stanice
Přehled předběžně kalkulovaných cen tepelné energie k 1.1.2018 - horkovod
Rozdělení odběratelů TE Cena/GJ bez DPH Cena/GJ vč. DPH
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel 435.00 Kč 500.25 Kč
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel 424.00 Kč 487.60 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel 414.00 Kč 476.10 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel 402.00 Kč 462.30 Kč
Průměrná cena tepelné energie - horkovod 430.00 Kč 494.50 Kč
z této ceny náklady na palivo 307.95 Kč
2. Zásobování tepelnou energií - plynové kotelny
Průměrná cena tepelné energie - plynové kotelny 440.00 Kč 506.00 Kč
z této ceny náklady na palivo 259.77 Kč
Po ukončení kalendářního roku budou na základě skutečných nákladů a skutečného množství celkově prodané tepelné energie stanoveny výsledné ceny, které jsou podkladem pro konečnou fakturaci.

Valašské Meziříčí 2.1.2018