Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Ceny tepelné energie

Tvorba ceny tepla / Ceny tepelné energie

Ceny tepelné energie na rok 2019 (k 1.1.2019)

Předběžně kalkulované ceny

Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 2/2013, k cenám tepelné energie, ve znění Cenového rozhodnutí ERÚ č.4/2015 a Cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2018

Cenová lokalita - Valašské Meziříčí

1. Zásobování tepelnou energií - horkovod
Úroveň předání - domovní předávací stanice
Přehled předběžně kalkulovaných cen tepelné energie k 1.1.2019 - horkovod
Rozdělení odběratelů TE Cena/GJ bez DPH Cena/GJ vč. DPH
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel 500.00 Kč 575.00 Kč
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel 488.00 Kč 561.20 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel 482.00 Kč 554.30 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel 470.00 Kč 540.50 Kč
Průměrná cena tepelné energie - horkovod 495.00 Kč 569.25 Kč
z této ceny náklady na palivo 401.14 Kč
2. Zásobování tepelnou energií - plynové kotelny
Průměrná cena tepelné energie - plynové kotelny 540.00 Kč 621.00 Kč
z této ceny náklady na palivo 320.51 Kč
Po ukončení kalendářního roku budou na základě skutečných nákladů a skutečného množství celkově prodané tepelné energie stanoveny výsledné ceny, které jsou podkladem pro konečnou fakturaci.

Valašské Meziříčí 2.1.2019