Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Ceny tepelné energie

Tvorba ceny tepla / Ceny tepelné energie

Ceny tepelné energie na rok 2020 (k 1.1.2020)

Předběžně kalkulované ceny

Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 5/2018 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2013, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2015

Cenová lokalita - Valašské Meziříčí

1. Zásobování tepelnou energií - horkovod
Úroveň předání - domovní předávací stanice
Přehled předběžně kalkulovaných cen tepelné energie k 1.1.2020 - horkovod
Rozdělení odběratelů TE Cena/GJ bez DPH Cena/GJ vč. DPH 10%
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel 458.80 Kč 504.68 Kč
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel 447.90 Kč 492.69 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel 446.00 Kč 490.60 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel 435.20 Kč 478.72 Kč
Průměrná cena tepelné energie - horkovod 455.00 Kč 500.50 Kč
2. Zásobování tepelnou energií - plynové kotelny
Průměrná cena tepelné energie - plynové kotelny 530.00 Kč 583.00 Kč
Po ukončení kalendářního roku budou na základě skutečných nákladů a skutečného množství celkově prodané tepelné energie stanoveny výsledné ceny, které jsou podkladem pro konečnou fakturaci.

Valašské Meziříčí 2.1.2020