Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Ceny tepelné energie

Tvorba ceny tepla / Ceny tepelné energie

Průměrné ceny tepelné energie na rok 2021 - změna

Předběžně kalkulované ceny

V důsledku enormního nárůstu cen energií dochází ke změně předběžných ročních cen tepelné energie.
Cenu tepla tvoří z 80% cena zemního plynu, která od začátku roku (6,50 Kč/m3) postupně během roku vzrostla více než třikrát (nad 20 Kč/m3 v posledním čtvrtletí).
Tomuto nárůstu ceny odpovídá i nárůst ceny tepla dodavatele DEZA a.s., který se promítne do nárůstu ceny tepla CZT.

Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie

Cenová lokalita - Valašské Meziříčí

Zásobování tepelnou energií - horkovod
Úroveň předání - domovní předávací stanice
Přehled předběžně kalkulovaných cen tepelné energie - průměrné ceny 2021 - horkovod
Rozdělení odběratelů TE Cena/GJ bez DPH Cena/GJ vč. DPH 10%
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel 754.50 Kč 829.95 Kč
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel 742.00 Kč 816.20 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel 740.00 Kč 814.00 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel 727.00 Kč 799.70 Kč
Průměrná cena tepelné energie - horkovod 750.00 Kč 825.00 Kč
Po ukončení kalendářního roku budou na základě skutečných nákladů a skutečného množství celkově prodané tepelné energie stanoveny výsledné ceny, které jsou podkladem pro konečnou fakturaci.

Valašské Meziříčí 31.10.2021