Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Ceny tepelné energie

Tvorba ceny tepla / Ceny tepelné energie

Ceny tepelné energie na rok 2021 (k 1.1.2021)

Předběžně kalkulované ceny

Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie

Cenová lokalita - Valašské Meziříčí

1. Zásobování tepelnou energií - horkovod
Úroveň předání - domovní předávací stanice
Přehled předběžně kalkulovaných cen tepelné energie k 1.1.2021 - horkovod
Rozdělení odběratelů TE Cena/GJ bez DPH Cena/GJ vč. DPH 10%
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel 455.20 Kč 500.72 Kč
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel 444.00 Kč 488.40 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel 431.70 Kč 474.87 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel 420.00 Kč 462.00 Kč
Průměrná cena tepelné energie - horkovod 450.00 Kč 495.00 Kč
2. Zásobování tepelnou energií - plynové kotelny
Průměrná cena tepelné energie - plynové kotelny 590.00 Kč 649.00 Kč
Po ukončení kalendářního roku budou na základě skutečných nákladů a skutečného množství celkově prodané tepelné energie stanoveny výsledné ceny, které jsou podkladem pro konečnou fakturaci.

Valašské Meziříčí 2.1.2021