Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Ceny tepelné energie

Tvorba ceny tepla / Ceny tepelné energie

Ceny tepelné energie na rok 2022 platné od 1.6.2022

Předběžně kalkulované ceny

Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2021 ze dne 16.září 2021, k cenám tepelné energie

Cenová lokalita - Valašské Meziříčí

Zásobování tepelnou energií - horkovod
Úroveň předání - domovní předávací stanice

Přehled předběžně kalkulovaných cen tepelné energie - platné od 1.6.2022

Rozdělení odběratelů TE Cena/GJ bez DPH Cena/GJ vč. DPH 10%
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel 1 456,00 Kč 1 601,60 Kč
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel 1 443,00 Kč 1 587,30 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel 1 428,00 Kč 1 570,80 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel 1 417,00 Kč 1 558,70 Kč
Průměrná cena tepelné energie - horkovod 1 450,00 Kč 1 595,00 Kč
Po ukončení kalendářního roku budou na základě skutečných nákladů a skutečného množství celkově prodané tepelné energie stanoveny výsledné ceny (průměrné za rok 2022), které jsou podkladem pro konečnou fakturaci.

Valašské Meziříčí 25.4.2022