Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Ceny tepelné energie

Tvorba ceny tepla / Ceny tepelné energie

Ceny tepelné energie na rok 2022 (k 1.1.2022)

Předběžně kalkulované ceny

Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2021 ze dne 16.září 2021, k cenám tepelné energie

Cenová lokalita - Valašské Meziříčí

1. Zásobování tepelnou energií - horkovod
Úroveň předání - domovní předávací stanice
Přehled předběžně kalkulovaných cen tepelné energie k 1.1.2022 - horkovod
Rozdělení odběratelů TE Cena/GJ bez DPH Cena/GJ vč. DPH 10%
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel 945,90 Kč 1 040,49 Kč
OPS, příp. HP vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel 933,00 Kč 1 026,30 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel 919,40 Kč 1 011,34 Kč
OPS, příp. HP vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel 907,00 Kč 997,70 Kč
Průměrná cena tepelné energie - horkovod 940,00 Kč 1 034,00 Kč
2. Zásobování tepelnou energií - plynové kotelny
Průměrná cena tepelné energie - plynové kotelny 550,00 Kč 605,00 Kč
Po ukončení kalendářního roku budou na základě skutečných nákladů a skutečného množství celkově prodané tepelné energie stanoveny výsledné ceny, které jsou podkladem pro konečnou fakturaci.

Valašské Meziříčí 2.1.2022