Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Ceny tepelné energie

Tvorba ceny tepla / Ceny tepelné energie

Ceny tepelné energie na rok 2023 (k 1.1.2023)

Předběžně kalkulované ceny

Ceny jsou stanoveny v souladu s Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 10/2022 ze dne 30.září 2022, k cenám tepelné energie

Cenová lokalita - Valašské Meziříčí

1. Zásobování tepelnou energií - horkovod
Úroveň předání - domovní předávací stanice
Rozdělení odběratelů TE Cena/GJ bez DPH Cena/GJ vč. DPH 10%
OPS vlastní dodavatel, EE OPS hradí dodavatel 1 351,00 Kč 1 486,10 Kč
OPS vlastní dodavatel, EE OPS hradí odběratel 1 315,00 Kč 1 446,50 Kč
OPS vlastní odběratel, EE OPS hradí dodavatel 1 324,00 Kč 1 456,40 Kč
OPS vlastní odběratel, EE OPS hradí odběratel 1 287,00 Kč 1 415,70 Kč
Předběžná průměrná cena tepelné energie - horkovod 1 340,00 Kč 1 474,00 Kč
2. Zásobování tepelnou energií - plynové kotelny
Předběžná průměrná cena tepelné energie - plynové kotelny 1 500,00 Kč 1 650,00 Kč
3. Zásobování tepelnou energií - peletová kotelna
Předběžná cena tepelné energie - peletová kotelna 1 900,00 Kč 2 090,00 Kč
Po ukončení kalendářního roku budou na základě skutečných nákladů a skutečného množství celkově prodané tepelné energie stanoveny výsledné ceny, které jsou podkladem pro konečnou fakturaci.

Valašské Meziříčí 8.12.2022