Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Způsob vytápění

Způsob vytápění / Rozvody tepla
17potrubí
199předávacích
stanic
125max. výstupní
teplota

Výměníková stanice Výměníková stanice Modernizace původní soustavy CZT- zastaralé primární parovodní rozvody, okrskové předávací stanice, čtyřtrubkové sekundární teplovodní rozvody byly kompletně vyměněny za centrální výměníkovou stanici pára – horká voda, kde jsou napojeny dvoutrubkové horkovodní rozvody v celkové délce cca 17 km, a 199 ks objektových předávacích stanic (OPS) umístěných v napojených objektech. V celé lokalitě Valašského Meziříčí byl nahrazen čtyřtrubkový systém dodávek tepla za dvoutrubkový.

Hlavní výměníková stanice pára – horká voda transformuje teplo z páry do horké oběhové vody, jejíž teplota se mění v závislosti na klimatických podmínkách ( tak zvaná ekvitermní regulace). V zimě při venkovní teplotě mínus 15°C může být výstupní teplota topné vody až 125°C a v letním období pak pouze 75°C.

Horkovodní rozvody jsou provedeny z předizolovaného ocelového potrubí v bezkanálovém pískovém uložení. Systém předizolovaného potrubí podstatně snižuje ztráty v rozvodech. Součástí tepelné izolace potrubí je i systém pro měření vlhkosti izolace signalizující netěsnost potrubí a únik topné vody.

Provoz soustavy a jednotlivých objektových předávacích stanic (OPS) je plně automatický. Informace o provozu jsou přenášeny na dispečink, včetně signalizace poruchových stavů a archivace dat. Dispečink soustavy CZT je umístěn ve výměníkové stanici VS 1 na ul. Nádražní, kde je monitorován provoz soustavy CZT. Řídící systém umožňuje individuální nastavení parametrů teplonosné látky pro každý vytápěný objekt samostatně. Další dispečerské pracoviště je v sídle společnosti CZT a kontrolní dispečink zajišťují i naši technici pomocí doma napojeného počítače. Dispečerský systém regulace dozoruje dodávky tepla ve výměníkových stanicích a tím hlídá provoz celé soustavy CZT.