Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

!

Tvorba ceny tepla

Tvorba ceny tepla / Ceny tepelné energie

Dodavatel tepelné energie je při tvorbě ceny vázán Energetickým zákonem a Cenovými rozhodnutími ERÚ o věcně usměrňovaných cenách tepelné energie. Tvorba ceny tepla také podléhá pravidelným kontrolám ERÚ. Cena tepelné energie je plně regulována způsobem věcného usměrňování cen. Znamená to, že do ceny lze v kalendářním roce promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady v tom určitém roce, přiměřený zisk (ne vyšší než 10%) a daň z přidané hodnoty. Ekonomicky oprávněnými náklady se rozumí oprávněné náklady nezbytné pro výrobu a distribuci tepelné energie.

Ceny tepla jsou kalkulovány vždy pro jednu cenovou lokalitu, což jsou odběrná místa na stejné úrovni předání tepelné energie. Konstrukce ceny je jednosložková a je dána jednou cenou za odebranou jednotku tepla 1 gigajoule - GJ..

Cena je kalkulována vždy k 1. lednu každého roku jako předběžná (zálohová cena pro stanovení záloh) a na konci každého kalendářního roku po vyúčtování skutečných nákladů na výrobu a dodávku tepla pak vyjde cena výsledná (pro konečnou roční fakturaci).

Předběžná cena vychází z předpokládaných ekonomicky oprávněných nákladů na příslušné období a předpokládaného množství prodané tepelné energie v tomto období.

Výsledná cena (konečná cena za dané období) vychází z kalkulace, která obsahuje skutečně uplatněné ekonomicky oprávněné náklady v tomto roce a odpovídá skutečnému množství prodané tepelné energie za tento ukončený rok. Tato konečná cena je podkladem pro roční fakturaci.